Eden experience
 

 

Level 1 ב 19-22 לדצמבר 2018
 סדנת סופ"ש (מרביעי) - אשרם במדבר
עם שי משיח וצוות Eden
פסיכודרמה, שמאניזם, ריקוד ומדיטציה

 
בית הספר ל:
חופש תשוקה ואחדות
באתר: חזון, ערכים, קהילה, צוות ומידע על הסדנא הקרובה - leve 1

לחצו כאן למידע על הסדנא
 
טלפון:   050-5609696|   דוא"ל:  shay.mashiach@walla.com  |  כתובת: בידיוק איפה שניפגש